Lage rugpijn behandeling Utrecht

Lage rugpijn behandeling Utrecht

Bent u op zoek naar een effectieve lage rugpijn behandeling Utrecht? Leest u dan in dit artikel hoe osteopathie van uw osteopaat Utrecht u verder kan helpen.

Veel mensen kampen weleens met lage rugpijn. Dit kan voor een korte of langere periode het geval zijn en ook kan de pijn om de zoveel tijd weer gaan opspelen. Lage rugpijn kan uw dagelijks leven behoorlijk negatief beïnvloeden. U wordt continu of meerdere malen per dag aan uw pijn herinnerd. Uw werk kunt u niet goed meer doen en u voelt zich tot last bij uw familie. Vaak ontstaat lag rugpijn geleidelijk, maar kan ook plotseling (acuut) ontstaan of bijvoorbeeld tijdens of na de zwangerschap. In dit artikel leg ik u kort uit waardoor lage rugpijn wordt veroorzaakt, welke reguliere behandelmethoden voorhanden zijn en hoe osteopathie van Uw osteopaat Utrecht in de meeste gevallen de pijn aanzienlijk kan verlichten of zelfs helemaal kan weghalen.

Oorzaken lage rugpijn

Lage rugpijn  kan op basis van oorzaak worden ingedeeld in specifieke lage rugpijn en aspecifieke lage rugpijn. Specifieke lage rugpijn is rugpijn al dan niet met uitstraling naar een of twee benen met een specifieke lichamelijke oorzaak die met aanvullend onderzoek kan worden vastgesteld, zoals röntgenopname, MRI en echografie. Denk hierbij aan aandoeningen als hernia, slijtage, stenose en spondylolisthesis. Aspecifieke lage rugpijn, ook wel lumbago of lumbalgie genoemd,  is lage rugpijn al dan niet met uitstraling naar een of twee benen die niet op valide wijze kan worden aangetoond middels aanvullend onderzoek zoals MRI. De pijn wordt dan veroorzaakt door een verstoring van balans in spieren en gewrichten. Hierover verderop meer.

Reguliere lage rugpijn therapie Utrecht

Indien er een specifieke oorzaak aangetoond kan worden, zoals een hernia kan er besloten worden om in eerste instantie pijnmedicatie voor te schrijven aan de patiënt en de factor tijd een rol te laten spelen bij het herstel. Als de klachten te heftig zijn of na een te lange tijd nog niet verminderd zijn,  is een operatie meestal geïndiceerd. Een operatie is meestal succesvol: slechts bij  5% komen de klachten ooit weer terug. Met name de uitstralingspijn verdwijnt meestal geheel. De lage rugpijn blijft vaak wel nog een tijdje bestaan. Om te revalideren kan de patiënt terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij wordt accent gelegd op houding en spierversterkende oefeningen.

Bij aspecifieke lage rugpijn is er geen aanwijsbare oorzaak en dus zijn ook de behandelmethoden niet eenduidig. Om het herstel van uw lichaam te bevorderen worden door de fysiotherapeut en de manueel therapeut doorgaans de spieren ontspannen, oefeningen gegeven en de verkeerd gepositioneerde wervels gecorrigeerd. Bij sommige patiënten kan dit voldoende zijn om van de pijn af te komen. Echter, vaker is deze werkwijze niet afdoende en blijven de klachten, na meestal een korte periode van verlichting, terugkomen. De patiënt blijft dan maanden, jaren of zelfs levenslang met de rugklachten tobben. De resultaten lopen sterk uiteen. Vaak blijven de klachten in meer of mindere mate bestaan. Lees verder hoe lage rugpijn behandeling Utrecht door de osteopaat u kan helpen.

Waarom blijven de lage rugklachten bestaan?

De lage rugpijn blijft bestaan of komt steeds weer terug, omdat de werkelijke oorzaak van het probleem niet aangepakt wordt. Verschillende spier- en bindweefselketens kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan of het in stand houden van rugklachten.  Denk hierbij aan een bewegingsstoornis in de voetgewrichten, in de heupen, het bekken of de nek van waaruit een kettingreactie ontstaat naar hoger of lager in het lichaam. Indien een kettingreactie goed op gevangen kan worden door het lichaam, dan zal men geen pijn ervaren of hinder ondervinden hiervan. Echter, wanneer dit niet goed opgevangen kan worden, omdat er bijvoorbeeld meerdere kettingreacties aanwezig zijn in het lichaam, dan gaat dit soms direct, maar meestal pas op den duur klachten geven. Lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld in de onderrug, worden dan te groot. Hierdoor treedt er dan bijvoorbeeld spit op, ischias of zelfs een hernia. Het enkel behandelen van een spier of wervel zal dan niet veel uithalen, omdat de gehele kettingreactie vanuit een bewegingsstoornis elders in het lichaam nog gewoon blijft bestaan. Herhaaldelijke behandelingen van alleen lokaal de spieren en gewrichten is dan eigenlijk als dweilen met de kraan open.

Waarom helpt lage rugpijn behandeling Utrecht door een osteopaat wel?

De osteopaat is in staat de kettingreacties op te sporen, evenals de bewegingsstoornissen die hieraan ten grondslag liggen. Door deze bewegingsstoornissen te behandelen verdwijnen de kettingreacties en worden de lokale belastingen weer genormaliseerd. Het natuurlijk herstel kan eindelijk intreden en recidieven (terugkomen van de klacht) worden zodoende voorkomen. Vaak spelen de niet voor de hand liggende darmen en klein bekkenorganen (blaas, uterus, baarmoeder) een grote rol in lage rug problematiek. Deze kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de rug- en diepe rugspieren. De osteopaat kan bij zijn lage rugpijn therapie Utrecht deze kettingreactie vanuit de darmen en de klein bekkenorganen oplossen, evenals de andere eventueel aanwezige kettingreacties vanuit bijvoorbeeld de voet of de nek.

Hoe ziet een osteopathie consult eruit?

Uw osteopaat Utrecht van Centrum Osteon onderzoekt uw lichaam van top tot teen en spoort daarbij alle kettingreacties op met bijbehorende bewegingsstoornissen op. Niet alleen in uw spieren en skelet, maar dus ook in uw organen. Vervolgens maakt hij een plan voor de lage rugpijn behandeling Utrecht en legt dit aan u voor. Tijdens een behandeling zal hij het orgaansysteem indien nodig corrigeren en meestal in een iets later stadium de spieren en de wervels. Bij chronische rugklachten zijn doorgaans meerdere consulten nodig verspreid over een langere periode. Het lichaam moet namelijk langzaam een nieuwe balans vinden zonder de aanwezigheid van kettingreacties. Natuurlijk kan de osteopaat niet alle type lage rugpijn geheel oplossen. Dat hangt namelijk af van de anatomie en biomechanica van de patiënt en van de eventueel bestaande specifieke aandoening (bijv. hernia). Maar vaak kan er wel een verlichting teweeg gebracht worden, waardoor het dagelijks functioneren verbeterd wordt.

Wilt u meer weten over de lage rugpijn behandeling Utrecht of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op. U kunt uw afspraak ook snel en direct online boeken.

Wilt u meer lezen of osteopathie en lichamelijke klachten? Lees dan de verschillende Blogs. Klik op volledig overzicht klachten om te zien bij welke  lichamelijke klachten osteopathie kan helpen.

Bron: NHG, KNGF richtlijn lage rugklachten

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten