Babytaal ontcijferd

Babytaal ontcijferd

Help, Mijn baby huilt!

De enige vocale communicatievorm van jonge baby’s is huilen. Huilen is niet een willekeur aan onsamenhangende geluiden, maar daadwerkelijk een poging tot communiceren van uw baby. Op het eerste gehoor is dat niet zo vanzelfsprekend, maar een wat meer geoefend oor kan de verschillende huiltjes van elkaar onderscheiden. Hiervoor moet dus, vooral in het begin, aandachtig geluisterd worden naar uw baby. Indien u in staat bent deze huiltjes van elkaar te onderscheiden, weet u wat uw baby u duidelijk wilt maken. Er bestaan huiltjes met 5 type klanken. Deze staan hieronder vermeld. Het is belangrijk om te reageren (actie ondernemen) op uw baby in het begin van zijn huiltje. Wanneer u te lang wacht, kunt u de klanken niet meer goed identificeren en tevens raakt uw baby overstuur. Vaak komen de 5 type klanken in een huiltje door elkaar voor, maar er is er altijd een dominant. U dient te reageren op die dominante klank. Let ook op de fysieke kenmerken tijdens het huiltje om deze te identificeren.

 Neh Neh Neh

Uw baby heeft honger! De N klank is duidelijk hoorbaar. Het mondje van uw baby is rondvormig. Uw baby zegt achter elkaar: Neh Neh Neh Neh met tussenpozes. Als u u te lang wacht, dan gaan deze klanken over in blèren. U kunt deze klank zelf maken door uw tong tegen uw verhemelte te drukken en geluid te maken. Baby’s priduceren dit geluid van achterin de keel en niet met de tong tegen het verhemelte.

Actie: geef uw baby de borst of de fles

Auw Auw Auw

Uw baby heeft slaap!   Deze klank zit tussen AU en OU in. Het mondje van uw baby is ovaalvormig. Uw baby zegt achter elkaar: Auw Auw Auw Auw met tussenpozes. Als u te lang wacht, dan gaat ook dit over in huilen.

Eh Eh Eh

Uw Baby moet een boertje laten! De borstkas van uw baby drukt enigszins in elkaar op het moment van de Eh klank.

Actie: laat uw baby boeren door deze van positie te wisselen: zit (maak een schommelbeweging, rug wrijven), buiklig (rug wrijven).

Airg Airg Airg

Uw baby heeft darmkrampjes. De A en de R klanken zijn het duidelijkst te horen. Het buikje van uw baby is gespannen en eventueel bol.

Actie: troost uw baby zoals u gewend bent. Bij aanhoudende darmkrampen is een bezoek aan de osteopaat aangewezen. Lees hier meer over darmkrampjes.

Heh Heh Heh

Uw baby heeft ongemak: poep/plas luier, te warm/koud, gespuugd, reflux. De H klank is het duidelijkst hoorbaar. De klank Heh lijkt op een zucht of hijgend hondje. Actie: los het probleem op. Indien niet mogelijk, zoals bij reflux, brengt u dan een bezoek aan de osteopaat. Lees hier meer over Reflux.

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten