Wat is osteopathie?

Wat doet een osteopaat?

Het antwoord is in het kort: osteopathie is een manuele (met de handen) onderzoek- en behandelmethode om lichamelijke klachten in het lichaam op te lossen. De osteopaat gaat op zoek naar de mobiliteitststoornissen van de verschillende weefsels in het lichaam. Deze stoornissen probeert hij vervolgens te herstellen. De osteopaat onderzoekt en behandelt daarbij de gewrichten en spieren, de organen en de schedel en het heiligbeen.

Verminderde beweeglijkheid veroorzaakt lichamelijke klachten

Osteopathie is een manuele (met de handen) onderzoeks- en behandelmethode ter bestrijding van lichamelijke klachten. Osteopathie is geschikt voor volwassenen, kinderen en baby’s.

 

Lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door mobiliteitsstoornissen van de verschillende weefsels in het lichaam. Deze mobiliteitsstoornissen kunnen ontstaan in het pariëtaal systeem (de gewrichten, banden en spieren), het visceraal systeem (de vliezen rondom de inwendige organen) en het craniosacrale systeem (de verschillende weefsels tussen de schedel en het bekken met de daarin gelegen vliezen). Een stoornis in één soort weefsel kan lokaal klachten geven, maar ook elders in het lichaam. 

Met welke lichamelijke klachten kunt u bij de osteopaat terecht?

Osteopathie gaat uit van de zojuist genoemde drie lichaamssystemen. Hierin kunnen de mobliteitsstoornissen optreden. Die stoornissen kunnen allerlei soorten klachten veroorzaken. Denk daarbij aan pijn aan nek, schouders, rug, extremiteiten, aan darmproblemen, hoofdpijn, stress, bekkenpijn bij zwangere vrouwen of postnataal en infertiliteit. Osteopathie richt zich op het oplossen van deze stoornissen. Hierdoor biedt osteopathie dan ook een uitkomst voor een verscheidenheid aan klachten.

De osteopaat onderzoekt het hele lichaam

De osteopaat bekijkt het lichaam van top tot teen en brengt daarbij alle mobiliteitsstoornissen in uw lichaam in kaart. De osteopaat zoekt naar de oorzaak van de klacht. Hiermee wordt de algehele gezondheidstoestand verbeterd en zullen de lichamelijke klachten verminderen/verdwijnen.

 

De drie lichaamssystemen (gewrichten-spieren, organen, schedel-bekken) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom worden altijd alle drie de systemen grondig onderzocht en indien nodig behandeld door uw osteopaat Utrecht en osteopaat Vleuten. Zodoende wordt de primaire oorzaak (werkelijke oorzaak) van een klacht effectief aangepakt. Hiermee onderscheidt osteopathie zich van de andere manuele therapieën.

Tijdens de behandeling wordt de oorspronkelijke beweeglijkheid hersteld

De osteopaat behandelt u lichaam middels manuele technieken. De osteopaat gebruikt hiervoor mobilisaties, manipulaties en stretch technieken. Met deze zachte handgrepen wordt de oorzaak van de klacht opgelost. De verminderde beweeglijkheid van het bewegingsapparaat (en het orgaansysteem zal herstellen. Hierdoor zullen de verschillende lichaamsweefsels weer functioneren zoals bedoeld.

 

Indien uw osteopaat denkt dat u als patiënt meer baat heeft bij een ander soort behandeling, dan zal hij u verwijzen naar een andere (para)medicus, zoals bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut. In sommige gevallen zal uw osteopaat voorzien van oefeningen en/o voedingsadvies voor een optimaal lichamelijk herstel.

Osteopathie als complementaire geneeswijze

Osteopathie is gebaseerd op medische kennis en principes uit de anatomie, biomechanica, fysiologie, neurologie en embryologie. Osteopathie valt onder de alternatieve geneeswijzen. Zij moet daarbij beschouwd worden als een complementaire geneeswijze (of beter: therapie) op de reguliere geneeskunde.

Verschil osteopathie en fysiotherapie

De osteopathie richt zich tijdens het lichamelijk onderzoek en de behandeling op het onderzoek en de behandeling op het gehele Lichaam, waarbij eerder de oorzaak gevonden wordt van de klacht. De osteopaat heeft goede handen ontwikkeld voor het onderzoeken en behandelen van de patiënt.

 

Fysiotherapie richt zich eerder en meer op het symptoomgebied: het gebied de klacht zich voordoet. De fysiotherapeut gebruikt hiertoe gedeeltelijk zijn handen, maar bovenal zet hij oefentherapie in om de patiënt te helpen.

Herkomst begrip osteopathie

Het begrip osteopathie is een samentrekking van de Griekse woorden osteon en pathos, welke respectievelijk dicht weefsel (bot) en ziekte betekenen. Het begrip suggereert zodoende dat osteopaten zich bezighouden met de ziekte van botten. Echter, dit is niet het geval.

 

Het begrip osteopathie is symbolisch bedoeld door de Amerikaanse arts en grondlegger van de osteopathie Andrew T. Still. Het begrip staat voor de bewegingsverliezen van de gewrichten. Hiermee worden niet niet alleen de botgewrichten bedoeld (knie, schouder, wervel etc.), maar ook de orgaangewrichten: vliezen rondom de organen hebben een zekere mate van bewegelijkheid ten opzichte van elkaar en de andere lichaamsstructuren en vormen zodoende een gewricht.

 

Andrew T. Still meende dat alle lichaamsweefsels een bepaalde mate van bewegelijkheid moeten hebben en dat verlies hiervan een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Zijn methode om deze bewegingsverliezen op te heffen doopte hij in 1874 daarom om tot osteopathie.

Ontstaansgeschiedenis osteopathie

Osteopathie is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw, een periode die rijk was aan wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten in de geneeskunde, maar tegelijkertijd arm aan therapeutische oplossingen. Tegen deze achtergrond praktiseerde de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917) geneeskunde.

 

Na zijn studie aan de school voor genees- en heelkunde van Kansas City, Missouri, diende hij als chirurg tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in het leger van de Unie. Door zijn medische opleiding, zijn specifieke chirurgische vaardigheden die hij had opgedaan in het leger en zijn jarenlange ervaring verwierf hij een bijzonder nauwkeurige kennis van de anatomie.

 

Op den duur combineerde hij die kennis en zijn andere inzichten met de bestaande medische kennis. Een belangrijk inzicht was dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid moeten hebben en dat verlies hiervan een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een methode om met zijn handen weefsels met een verminderde beweeglijkheid in het lichaam op te kunnen sporen.

 

Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid om zo het zelfgenezend mechanisme van het lichaam te stimuleren/activeren. Deze behandelwijze was destijds revolutionair en werd door Andrew T. Still gedoopt tot osteopathie. In 1891 stichtte hij “The American School of Osteopathy”. Dat was het startsein voor verdere ontwikkeling van de osteopathie in de Verenigde Staten en later ook in Europa.

Osteopathie: wetenschap, kunst en filosofie

Osteopathie wordt door vele beroepsbeoefenaars gezien als wetenschap, kunst en filosofie.

 

Filosofie omdat het uitgaat van het holisme. Dit wil zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen en dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. In het menselijk lichaam wil dit zeggen dat de oorzaak van een klacht als mobiliteitsverlies of pijn niet in de regio van de klacht gelegen hoeft te zijn, maar dat deze ook elders in het lichaam gelegen kan zijn.

 

Wetenschap omdat de osteopathie gebruikmaakt van biologische, gedragsmatige, biochemische, fysieke en psychische kennis om het menselijk lichaam te onderzoeken en te behandelen.

 

Kunst omdat de osteopaat gebruik maakt van manuele technieken die talent, vaardigheid en ervaring vereisen. Studenten osteopathie maken zich tijdens hun opleiding de technieken eigen. De ontwikkeling hierin zet zich nog ver na de opleiding voort in de vorm van jaarlijkse nascholingen. Iedere osteopaat kiest zelf waarin hij nascholingen wil volgen, wat kan leiden tot een verschil in behandeling tussen verschillende osteopaten.

Vergoeding osteopathie

De osteopaten van Centrum Osteon zijn aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Hierdoor komen onze behandelingen in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis om te weten wat u vergoed krijgt.

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten