Hoe werkt osteopathie?

Bij Centrum Osteon bestaat een osteopathieconsult uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en behandeling. Een consult osteopathie duurt ongeveer 45 minuten.

Vraaggesprek

De anamnese is een vraaggesprek waarin uw osteopaat alle relevante informatie over de klacht en over de algemene gezondheid van de cliënt te achterhaalt. Het hoofddoel van dit gesprek is om al een idee te krijgen van de oorzaak van het probleem of klacht van de cliënt.

Lichamelijk onderzoek

Hierna zal de osteopaat door middel van het lichamelijk onderzoek achterhalen wat in het lichaam precies de pijn veroorzaakt die de cliënt ervaart. Hierbij wordt het lichaam van top tot teen onderzocht om de mobiliteitsstoornissen op te sporen. Aan de hand van het vraaggesprek en dit lichamelijk onderzoek zal de osteopaat in overleg met de cliënt een behandelplan opstellen, waarna hij de behandeling zal starten.

Behandeling

Uw osteopaat Utrecht zal de gevonden mobiliteitsstoornissen opheffen door middel van mobiliseren en/of manipuleren. Mobiliseren is het door middel van zachte technieken herstellen van de normale beweeglijkheid. Manipuleren heeft hetzelfde doel en wordt in de volksmond ook wel “kraken” genoemd. Een manipulatie wordt alleen toegepast op een gewricht (zoals een wervel). Doorgaans is hierbij een knappend geluid hoorbaar als gevolg van het vrijkomen van een gasbel.

Uw gezondheid staat voorop

Voor uw osteopaat Utrecht en osteopaat Vleuten staat uw gezondheid voorop. Daarom zal hij steeds bedacht zijn op mogelijke ernstigere problematiek. In dat geval wordt u verwezen naar uw huisarts. Indien uw osteopaat denkt dat u meer baat heeft bij een ander soort behandeling, dan zal hij u verwijzen naar een andere (para)medicus, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut. In sommige gevallen zal uw osteopaat u voedingsadvies geven voor een optimaal lichamelijke herstel.

Hoeveel osteopathie behandelingen zijn er nodig?

Voor een duidelijke afname of volledig herstel van langdurige (chronische) klachten zijn doorgaans 4 tot 6 consulten osteopathie nodig, verspreid over meerdere weken. Na 3 behandelingen osteopathie moet er verbetering merkbaar zijn. Als de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert of stagneert, zal uw osteopaat Utrecht en osteopaat Vleuten van centrum Osteon samen met u zoeken naar andere mogelijke oplossingen voor uw klacht.

 

Acute klachten kunnen vaak verholpen worden binnen 1 tot 3 osteopathieconsulten. Meestal treedt er binnen een paar dagen na het eerste osteopathie consult al een duidelijke afname van de klacht op. Afhankelijk van de klacht en uw wensen kunnen meerdere osteopathieconsulten geïndiceerd zijn om terugval in de toekomst te voorkomen.

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten