Tarieven & Vergoedingen

Tarief consult osteopathie: 90,- euro

Het consult duurt ongeveer 45 minuten. Bij verhindering verzoeken wij u dit ten minste 24 uur voor aanvang van het consult aan uw osteopaat door te geven. Indien dit niet gebeurt, wordt voor de gereserveerde tijd een bedrag van 60,- euro in rekening gebracht.

Vergoeding osteopathie

Osteopathie valt in Nederland onder de wet alternatieve geneeswijzen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt osteopathie (deels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polis van uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

 

Kijk op www.zorgwijzer.nl voor informatie over de vergoedingen osteopathie per verzekeraar.

Centrum Osteon Facturatie per Post of per E-mail door Infomedics B.V.

Centrum Osteon werkt samen met facturatie- en incassobedrijf Infomedics B.V. U krijgt binnen twee weken van de eerstvolgende maand een factuur van de genoten consulten in de voorgaande maand van facturatiebedrijf Infomedics B.V. U dient het bedrag binnen 30 dagen te voldoen aan Infomedics  met vermelding  van  het factuurnummer. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding. Meer informatie over Infomedics vind u op www.infomedics.nl.

 

U kunt bij Centrum Osteon aangeven of u uw facturen per post of per e-mail wilt ontvangen van Infomedics B.V. Indien u kiest voor digitale facturering per e-mail, dan geeft Centrum Osteon uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer door aan Infomedics B.V. Infomedics zal u dan uw facturen per e-mail toesturen en tevens een sms code naar uw mobiele telefoonnummer zenden om de facturen mee te kunnen openen. Zo blijven uw gegevens goed beschermd.

 

Bent u in gebreke met betrekking tot het betalen van de factuur/facturen, dan volgt er een incassoprocedure, uitgevoerd door het CMIB (Centraal Medisch Incasso Bureau). Hierna volgt de deurwaarderprocedure. Infomedics Incasseert Sociaal Verantwoord en heeft daarvoor het SVI keurmerk gekregen. Lees meer hierover op www.infomedics.nl/sociaal-verantwoord-incasseren.

 

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO 270001 gecertificeerd, net als de dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd.

Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Osteopathie Volleman Facturatie per E-mail

U ontvangt de factuur van Osteopathie Volleman direct na het consult digitaal via de e-mail. U dient deze factuur direct na het consult contant te voldoen of per overschrijving via bank binnen twee weken. Deze factuur kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten