Osteopaat baby

Gerelateerde onderwerpen

Inhoudsopgave

Wat doet een baby osteopaat?

Helaas verloopt na de zwangerschap de bevalling niet bij iedereen optimaal. Een te trage of te snelle geboorte, moeilijke spildraai, het gebruik van een vacuümpompverlossing of een verlostang, stuitligging, sterrenkijker of een keizersnede kan een traumatische ervaring zijn voor uw baby. De hierbij optredende druk op de schedelbeenderen en eventuele bewegingsverliezen van de nek- en ruggenwerveltjes van uw kindje zorgen dikwijls voor klachten.

 

Daarnaast zijn de eerste vier maanden de organen van uw baby vol in ontwikkeling. De darmen functioneren nog niet voldoende en de alvleesklier maakt nog onvoldoende enzymen aan om eiwitten af te breken. Ook dit kan na de geboorte bij het kindje duidelijk zorgen voor problemen.

 

Indien u pijn of andere klachten bemerkt bij uw baby, dan is het zeker raadzaam om een baby osteopaat te consulteren. Een osteopaat zal uw kindje behandelen middels manuele technieken. De beweeglijkheid van de verschillende weefsels wordt hersteld. Hierdoor zit uw baby weer lekker in z’n velletje zit, op zowel lichamelijk als geestelijk vlak!

Met welke klachten naar een osteopaat voor uw baby?

De klachten waarmee uw baby te kampen heeft kunnen heel uiteenlopend zijn. Denk hierbij aan klachten als darmkrampjes (buikje opgezet), reflux (teruggeven van melk), algemene spierspanning, slaapproblemen, onrust, veel huilen (ook wel huilbaby genoemd) en tongriemproblematiek.

Overzicht klachten baby

Hieronder vindt u een overzicht van klachten van uw baby die de osteopaat behandelt. Mocht het probleem van uw baby niet in onderstaande lijst voorkomen of twijfelt u of osteopathie iets voor uw baby of kind kan betekenen, neem dan gerust contact op met de therapeuten van Centrum Osteon. Een overzicht van klachten bij kinderen vindt u op de pagina “Osteopathie voor uw kind“.

 

  • Huilbaby, veel huilen;
  • slaapproblemen /onrust;
  • (verborgen) reflux (veel opgeven van melk)/spugen, moeilijk of veel boeren;
  • afgevlakt achterhoofd, voorkeurshouding;
  • darmkrampjes / verstoord ontlastingspatroon, winderigheid, overstrekken;
  • niet goed kunnen voeden , tongriemproblematiek (zuig- en/of slikproblemen);
  • allergieën, intoleranties of eczeem;
  • na een zware bevalling;
  • ontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld motorische problemen, asymmetrische ontwikkeling of te trage ontwikkeling;
  • terugkerende verkoudheden of oorontstekingen.

De osteopaat onderzoekt uw baby in zijn geheel

Uw osteopaat onderzoekt tijdens het lichamelijk onderzoek uw baby’s lijfje van top tot teen. Osteopaten kijken daarbij dus naar het gehele lichaam ofwel. De osteopaat test de beweeglijkheid van alle relevante weefsels om zodoende de lichamelijke oorzaak van de klachten op te sporen.

Door de osteopaat wordt direct een behandelplan opgesteld

De osteopaat stelt na het onderzoek een behandelplan op en bespreekt en bespreekt dit met u. Indien u hiermee instemt kan gestart worden met de behandeling.

Behandeling gebeurt via zachte technieken

Nadat het plan opgesteld is, start de osteopaat met de behandeling. Met zachte manuele technieken (dit zijn bepaalde bewegingen die de therapeut met zijn handen uitvoert) worden de werveltjes beweeglijk gemaakt, wordt de druk van de schedelbeenderen gehaald en worden de vliezen rondom de organen ontspannen. Ook krijgt u tips om het uw kindje zo comfortabel mogelijke te maken.

Binnen een paar dagen zullen er positieve veranderingen plaatsvinden

Na het eerste consult zit uw kindje doorgaans weer gauw lekker in z’n velletje. De meeste baby’s ervaren de behandeling als rustgevend en ouders ervaren het consult als geruststellend. Indien andere medische interventies nodig zijn, verwijst de osteopaat u met uw baby naar een andere zorgverlener. Dit kan zijn de huisarts, kinderfysiotherapeut lactatiekundige of slaapcoach. Voor een goed resultaat zijn doorgaans zo’n drie behandelingen nodig.

Hoe oud moet uw baby zijn om een osteopaat te consulteren?

Uw baby mag vanaf 3 dagen na de geboorte naar de osteopaat bij dringende klachten. Zoals dat bij een huilbaby het geval is. Indien de klachten minder ernstig zijn, dan is het aan te raden om op consult te komen als de baby 2 weken oud of ouder is. Een algemene check van de baby door één van onze behandelaars is aan te bevelen vanaf 6 weken oud.

 

Twijfelt u of het behandelen van uw kindje zinvol is? Neem dan contact op met één van de therapeuten van Centrum Osteon. Wij staan u graag te woord.

Is osteopathie veilig voor baby's en kinderen?

Ja, osteopathie is een veilige onderzoeks- en behandelmethode boor baby’s en kinderen. Zij is gebaseerd op kennis en principes uit de anatomie, biomechanica, fysiologie, neurologie en embryologie.

 

De therapeut gebruikt enkel zachte handgrepen tijdens het onderzoek en de behandeling. Als ouder zit u dicht aan de behandeltafel waarop uw kindje ligt. U heeft dan ook voortdurend zicht op de manuele verrichtingen van de behandelaar.

 

In Nederland is de kwaliteit van osteopathie gewaarborgd doordat behandelaars geregistreerd staan bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) of de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Deze kwaliteitsregisters stellen zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen het beroep te bewaken en te bevorderen.

 

Daarnaast zijn de meeste osteopaten lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Zo ook de behandelaars van Centrum Osteon. Deze vereniging behartigt de belangen van osteopaten en streeft naar de wetenschappelijke onderbouwing van het beroep en faciliteert de stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). Voor een aantal aandachtsgebieden zijn richtlijnen opgesteld. Door de NVO worden eisen gesteld aan zowel de behandelaar als de praktijkvoering.

 

Wilt u meer informatie over osteopathie? Bezoek dan de pagina “Wat is osteopathie?

Vergoeding osteopathie bij baby's en kinderen

Het team van Centrum Osteon is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hierdoor komen onze behandelingen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeringspolis.

 

Meer weten over de Tarieven en betaalmethode van Centrum Osteon? Ga dan naar de pagina “Tarieven en Vergoedingen“.

Team Centrum Osteon en baby's en kinderen

De osteopaten van Centrum Osteon zijn gespecialiseerd in de behandeling van baby’s en kinderen. Thinka en Frans zijn opgeleid aan de International Academy of Osteopathy (IAO) te Gent. Dit is een vierjarige fulltime bachelor+ opleiding.

Hierna hebben Thinka en Frans nog diverse post-graduate opleidingen gevolgd voor ondermeer onderzoek en de behandeling van baby’s en kinderen. Naast het behandelen van volwassenen vinden Thinka en Frans de kleintjes dan ook een welkome doelgroep.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Thinka of Frans!

Meer weten over ons team? Ga dan naar de pagina Uw osteopaat“.

Contact & Locaties

Locatie osteopathie Utrecht

Locatie osteopathie Vleuten